biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

17.04.2015

ZAPROSZENIE DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU

Już od jedenastu lat, dzięki mechanizmowi jednego procenta, każdy z nas może sponsorować ważne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pożytku publicznego. Z roku na rok zainteresowanie ideą jednego procenta wzrasta. Z roku na rok powiększa się również grono zacnych darczyńców Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, którym po raz kolejny ogromnie dziękujemy.


Od początku istnienia Fundacji zrobiliśmy wiele, aby jak najskuteczniej działać na rzecz rozwoju regionu. Za największe Nasze osiągnięcia uważamy działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób wykluczonych, edukacji dzieci i młodzieży, inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość społeczną) oraz budowę ogólnopolskiej sieci Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy, zapewniającą mieszkańcom terenów wiejskich możliwość kształcenia w formie on-line.


Wysokie standardy wyznacza również posiadany przez nas status organizacji pożytku publicznego, dzięki któremu mamy możliwość uzyskania środków pochodzących z odpisu podatkowego. Środki te ułatwiają nam realizację ważnych projektów, których urzeczywistnienie bez dodatkowego wsparcia nie byłoby możliwe. Liczą się jednak nie tylko pieniądze. Każda wpłata oznacza przecież świadomie oddany głos poparcia dla podejmowanych przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia inicjatyw.


W 2013 roku wsparliśmy następujące podmioty:


Fundację Instytut Aurea Libertas z Krakowa,


EuGeniusz- Fundację Wielkich Możliwości z Zawiercia,


Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie,

Stowarzyszenie Krajowe Forum Przedsiębiorczości z Krakowa.


Przekazując 1% dołączają Państwo do grona osób, którym nie jest wszystko jedno i dokładają własną cegiełkę do tego, a by w naszym sąsiedztwie żyło się lepiej.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom oraz tym osobom, które zamierzają wesprzeć nasze działania w roku bieżącym!!!


Co należy zrobić?
Celem przekazania 1% na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub też PIT-28) w odpowiedniej rubryce umieścić numer Naszego Krajowego Rejestru Sądowego (0000144428). Resztę wykona Urząd Skarbowy przekazując na Nasze konto właściwą sumę pieniędzy w wysokości 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, potrąconą o koszty przelewu.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.