biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

13.02.2015

Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ oraz Partnerów w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu lutym 2015 roku.

W drugiej połowie lutego b.r. przewiduje się następujące działania:

- w dniu 16.02.2015 będzie zorganizowane szkolenie pt. Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego w Chorzowie
- w dniu 17.02.2015 będzie zorganizowane szkolenie pt. Podstawy księgowości w PES w Katowicach
- w dniu 17.02.2015 będzie zorganizowane doradztwo księgowe w Rudzie Śląskiej
- w dniu 18.02.2015 będzie zorganizowane szkolenie pt. Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego w Katowicach
- w dniu 19.02.2015 będzie zorganizowane szkolenie pt. Zarządzanie projektem w Tychach
- w dniu 22.02.2012 będzie zorganizowane doradztwo księgowe w Nakle Śląskim
- w dniu 25.02.2015 będzie zorganizowane szkolenie pt. Wniosek o dotację dla PES w Rudzie Śląskiej

Wszystkie działania skierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich pracowników lub członków. Dodatkowo we wsparciu szkoleniowo-doradczym mogą uczestniczyć osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na oferowane w ramach projektu wsparcie poza w/w terminami.

Serdecznie zapraszamy!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.