biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

17.10.2014

Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ oraz Partnerów w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu październiku 2014 roku.

W drugiej  połowie października  b.r. przewiduje się następujące działania:

1. Doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości:
- w dniu 17.10.2014 w Sosnowcu
- w dniu 19.10.2014 oraz 24.10.2014 w Katowicach
- w dniu 20.10.2014 oraz 31.10.2014 w Dąbrowie Górniczej

2. Doradztwo specjalistyczne z dziedziny prawa:
- w dniu 30.10.2014 w Katowicach

3. Doradztwo specjalistyczne z marketingu:
- w dniu 24.10.2014 w Mikołowie
- w dniu 28.10.2014 w Tarnowskich Górach

4. Szkolenia:
- w dniu 20.10.2014 w Rudzie Śląskiej zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”

Wszystkie działania skierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich pracowników lub członków. Dodatkowo we wsparciu szkoleniowo-doradczym mogą uczestniczyć osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na oferowane w ramach projektu wsparcie poza w/w terminami.

Serdecznie zapraszamy!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.