biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

04.07.2014

Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ oraz Partnerów w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu lipcu 2014 roku.

W pierwszej połowie lipca b.r. przewiduje się następujące działania:
•07.07.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Tychach
•09.07.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Tychach
•09.07.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny prawa, które odbędzie się w Tychach
•12.07.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej
•13.07.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Podstawy księgowości w PES” dla jednostek OSP, które odbędzie się w Ryczowie Kolonii
•14.07.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się w Mikołowie
•15.07.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny prawa, które odbędzie się w Tarnowskich Górach.

Wszystkie działania skierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich pracowników lub członków. Dodatkowo we wsparciu szkoleniowo-doradczym mogą uczestniczyć osoby zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.