biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

16.05.2014

Szkolenia i doradztwo prowadzone przez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu maju 2014 roku:

Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzone przez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu maju 2014 roku:


•   19.05.2014 – zorganizowane będzie szkolenie pt. Źródła finansowania PES, które odbędzie się w Zabrzu
•   24.05.2014 – zorganizowane będzie szkolenie pt. Podstawy księgowości w PES, które odbędzie się w Wieszowej
•   27.05.2014 – zorganizowane będzie szkolenie pt. Poradź sobie ze stresem - dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES, które odbędzie się w Czeladzi
•  27.05.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej
•   27.05.2014 – zorganizowane będzie szkolenie pt. Granty jako źródła finansowania PES, które odbędzie się w Chorzowie

Wszystkie działania skierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej wraz z ich pracownikami lub członkami. Dodatkowo w szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane pracą w lub utworzeniem PES.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.