biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

10.01.2012

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obowiązków członka Komisji Oceny Wniosków w ramach projektów pt. „Pomysł Mam na własny biznes”, „Od pomysłu do sukcesu”, „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje 3 projekty z Działania 6.2. PO KL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim” Fundacja zobowiązana jest do wyłonienia członków KOW z zachowaniem publicznych procedur, gwarantujących równy dostęp Kandydatek/Kandydatów, co czyni poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Szczegóły zaproszenia opisane są w załączniku.
powrót
Załączone pliki :
Zaproszenie do złożenia oferty
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.