biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

16.11.2011

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników II tury szkoleniowej projektu "Wybierz drogę kariery"

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje projekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. Fundacja zobowiązana jest do stosowania zasady konkurencyjności, a zatem do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienia zapytania ofertowego w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Fundacja wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników II tury szkoleniowej projektu „Wybierz drogę kariery”. Szczegóły opisane są w załączniku.
powrót
Załączone pliki :
Zaproszenie_szkolenia_zawodowe_WDK
Załącznik_nr2_do_zaproszenia
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.