biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

17.06.2011

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje projekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Fundacja zobowiązana jest do stosowania zasady konkurencyjności a zatem do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Fundacja wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W związku z powyższym zapraszamy trenerów (osoby fizyczne) do współpracy i złożenia oferty na prowadzenie szkoleń z zakresu: - poruszanie się po rynku pracy,
- opracowanie CV,
- rozmowa z potencjalnym pracodawcą,
- komunikacja interpersonalna.

powrót
Załączone pliki :
zaproszenie_szkolenie
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.