biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

07.06.2010

Ogłoszono kolejny konkurs o dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach RPO woj. śląskiego


W okresie od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą aplikować o dofinansowanie projektów w ramach konkursu ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.
3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.
4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 6 600 000 Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:
- 200 000 PLN dla mikroprzedsiębiorstw,
- 750 000 PLN dla małych i średnich Przedsiębiorstw.

Przedsiębiorców zainteresowanych bezpłatnym uzyskaniem szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6a.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu konsultacji pod numerem (32) 764 22 99 w. 35, 46 lub 22.
powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.